POSTAV SE A PÁDLUJ

instruktážní obrázky a videa

  1. Ideálními podmínkami pro začátek jsou klidná hladina a bezvětří s bezpečným přístupem do vody. Před vyplutím nastavte délku pádla - hlavu pádla držte v mírně pokrčené paži nad hlavou.
  2. Pádla pro paddleboarding se vyznačují ukloněným listem. Ujistěte se, že držíte pádlo listem směřujícím dopředu.
  3. Po odrazu od břehu poklekněte do střední části plováku a udělejte několik záběrů pádlem, abyste při případné ztrátě rovnováhy padali do dostatečné hloubky.
  4. V bezpečné vzdálenosti od břehu přejděte do základního postavení - rozkročte se uprostřed plováku na šíři ramen s mírně pokrčenými koleny. Dívejte se před sebe ve směru jízdy.

  5. sample sample sample

  6. Základní záběr vychází z napnutých paží. Abyste plovák udrželi v přímé jízdě, směřujte pádlo kolmo do vody držením horní ruky nad spodní.
  7. Pokud držíte pádlo pravou rukou za hlavu, pádlujte podél levé strany plováku a naopak. Pravidelně střídejte záběrovou stranu, abyste rovnoměrně zatížili horní polovinu těla.
  8. Nejsnazším způsobem změny směru je plynulý záběr pádlem v co největší vzdálenosti od plováku směrem k jeho přední či zadní části.

sample sample sample