Ba»ův kanál


Ba»ův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934-1938 v délce 52 km.
Některé úseky Ba»ova kanálu vedou řekou Moravou, jinde jsou uměle vyhloubené kanálové úseky. K vidění jsou ojedinělé technické památky - historické plavební komory, kříľení vodní cesty s lanovým lodním vlekem, některé z padesáti mostů přes Ba»ův kanál či mechanické jezy. Rozdíl výąek na této vodní cestě, který je téměř 19 metrů, vyrovnává 13 plavebních komor. Hloubka Ba»ova kanálu je průměrně 1,5 metru, ąířka asi 12 metrů.
Provoz na Ba»ově kanálu začíná obvykle v dubnu a oficiální Odemykání plavební sezóny bývá vľdy 1. května. K zimnímu spánku se vodní cesta ukládá Zamykáním plavební sezóny vľdy 28. října.
Ba»ův kanál je lemován páteřní cyklostezkou dlouhou více jak 80 km, na kterou dále navazují stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek.