Stará Dyje - Lednicko-valtický areál


Plavba po meandrech Staré Dyje, od minaretu k Janovu hradu. Na trase, kterou lemují téměř nedotčené lužní lesy, lze spatřit množství zajímavých vodních rostlin, pestrobarevného hmyzu a vodních ptáků, včetně volavek, čápů nebo ledňáčků. Scenérie místy připomínají prehistorické pralesy, z vody ční kmeny starých stromů, rybáři tu místy loví velké trofejní ryby.